Gồm 7 màu để phù hợp với các màu da khác nhau, luôn có một màu cho bạn